top of page

sylvianaranjo Group

Public·16 members

Adam Smit Bogatstvo Naroda Pdf Download


Adam Smith: Bogatstvo naroda - kako i gdje preuzeti PDF
Adam Smith je škotski ekonomist i filozof koji je napisao jedno od najutjecajnijih djela u povijesti ekonomske misli: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Istraživanje o prirodi i uzrocima bogatstva naroda), poznatije pod skraćenim nazivom Bogatstvo naroda. Ova knjiga, objavljena 1776. godine, smatra se začetkom klasične ekonomske teorije i zagovara slobodno tržište, podjelu rada, konkurenciju i ograničenu ulogu države u gospodarstvu.


Ako želite pročitati ovu klasičnu knjigu, možete je preuzeti u PDF formatu s nekih od sljedećih izvora:


Download: https://byltly.com/2w4f6p  • [Wealth of Nations - The Public's Library and Digital Archive]: Ovo je digitalno izdanje knjige koje je uredio S. M. Soares i objavljeno 2007. godine. Sadrži reference na stranice najboljeg modernog izdanja knjige: drugi svezak The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith . Također sadrži Smithove vlastite fusnote i brojeve odlomaka za lakše citiranje.  • [Wealth Of Nations Adam Smith : Adam Smith : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive]: Ovo je besplatna verzija knjige koju možete preuzeti, posuditi ili pregledati na Internet Archive. Nema posebnih uredničkih napomena ili referenci, ali je zato jednostavna za čitanje i korištenje.  • [The Online Library of Liberty]: Ovo je E-knjiga (PDF format) koju je objavila Liberty Fund, Inc., privatna, neprofitna, obrazovna zaklada osnovana 1960. godine s ciljem poticanja proučavanja idealne društvene i ekonomske organizacije. Ova verzija knjige sadrži reklamu za treće i četvrto izdanje knjige, uvod i plan rada te prvi svezak knjige koji obuhvaća prvu knjigu o uzrocima poboljšanja u proizvodnim moćima rada i o redu prema kojem se njegov proizvod prirodno raspoređuje među različitim staležima ljudi.
Nadamo se da ste pronašli ovaj članak korisnim i da ćete uživati u čitanju Bogatstva naroda Adama Smitha.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page